Praktische informatie

Wij bieden u een volledig gamma flexibele oplossingen aan die perfect inspelen op uw eigen activiteit en situatie, dit zowel voor particulieren als voor ondernemers.

Contactgegevens

Z O N A S S U R
Halveweg 25 – 3520 Zonhoven
Telefoon: 011/81.33.45
E-mail:  verzekeringen@zonassur.be
FSMA: 0465451530
RPR: 0465451530

Openingsuren

Maandag 9u00 tot 12u30 13u00 - 17u00
Dinsdag 9u00 tot 12u30 13u00 - 17u00
Woensdag -
Donderdag 9u00 tot 12u30 13u00 - 17u00
Vrijdag 9u00 tot 12u30 13u00 - 17u00
Zaterdag
Buiten de kantooruren na telefonische afspraak

Maak uw afspraak bel 011/81.33.45 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Zonassur is een handelsnaam van DBH-Verzekeringen bvba met maatschappelijke zetel te Spekstraat 2 bus 1 te 3631 Boorsem en ondernemingsnummer 0465451530

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0465451530, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.
Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als kredietmakelaar .

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.

Bert Dexters
Zaakvoerder